Zasady i warunki

Przepisy wstępne

Wzajemne prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego są regulowane przez niniejsze warunki. Kupujący składając zamówienie tym samym potwierdza że zapoznał się z podanymi warunkami i je akceptuje.
Sprzedającym i operatorem sklepu internego www.lunacup.eu jest firma: Evolution D Ltd. LC.

 
Zawarcie umowy kupna

Prawidłowe wypełnione i zrobione na stronie internetowej www.lunacup.eu , bądź wysłane za pomocą poczty mailowej zamówienie Kupującego jest wiążącą propozycją zawarcia umowy kupna ze Sprzedającym. Kupujący jest związany swoją propozycją zawarcia umowy kupna towaru przez okres 21 dni od momentu zrobienia zamówienia.
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie i przyjęcie zamówienia Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Kupującego w zamówieniu adres email. Sama umowa kupna zostaje zawarta poprzez przyjęcie zamówienia Kupującego Sprzedającym oraz przez otrzymanie towaru Kupującym.

Po zawarciu umowy kupna jest ona archiwizowana tylko przez czas potrzebny do jej rozliczenia i może być w tym czasie udostępniona Kupującemu na jego pisemne żądanie. Kupujący może zmienić zamówienie, poprawić błędy jeżeli takowe są do momentu kiedy towar nie został jeszcze przekazany do wysłania.

Odstąpienie Kupującego od umowy

Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy, ponieważ charakter towaru wyklucza taką możliwość ze względów higienicznych.

zechia

We aim to acknowledge your communication and to start our investigations within seven working days following our receipt of it. We will do our very best to deal with your complaint as soon as possible and make every effort to reach a satisfactory conclusion on your behalf in order to retain your valued custom.

Warunki płatności i warunki dostawy

Opcje płatności:
•    Płatność gotówką przy odbiorze
•    Przelew bankowy
•    Płatność kartą
•    Google Pay i Apple Pay

Sprzedający zobowiązuje się do jak najszybszego wysłania towaru.

Gwarancja jakości towaru

•    Gwarancja na kubeczek menstruacyjny udzielana jest na okres 5 lat.
•    Akcesoria (woreczek sterylizacyjny i woreczek do przechowywania kubeczka) oraz inne produkty objęte są 2-letnią gwarancją.

Okres gwarancyjny liczony jest od dnia wysłania towaru do Kupującego. Gwarancja obejmuje także jakość towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność towaru, który posiada indywidualny charakter.

Kupujący otrzyma gwarancję (reklamację) wysyłając elektroniczną wiadomość (poprzez Kontakt na stronie internetowej lunacup.eu) z podaniem następujących danych:
•    adres e-mail
•    lista reklamowanych towarów
•    opis wady
•    pełna nazwa
•    adres na który chce otrzymać nowy towar wraz ze wskazaniem kraju

Reklamacje są rozpatrywane w przeciągu 30 dni. W przypadku pozytywnej oceny Kupującemu zostaną wysłane nowy produkt/produkty.

Ninejsza gwarancja dotyczy osób fizycznych, jak i osób prawnych (partnery biznesowe, B2B).

Ceny i ważność oferty

Wszystkie ceny na towary i usługi podane zostały z włączeniem podatku VAT.

Polityka prywatności

Wszystkie dane osoby przekazywane Sprzedającemu nie będą przekazywane osobom trzecim lub innym podmiotom bez zgody Kupującego, z wyjątkiem przypadków niezbędnych do realizacji umowy kupna (np. w celu dostarczenia towaru) i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką o ochronie danych osobowych.
Kupujący wyraża zgodnę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego również w celu wysyłania informacji oraz innych ofert do Kupującego.
Wchodząc na stronę internetową www.lunacup.eu Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. plików cookie i pikselowych znaczników na swoim komputerze:
Warunki ochrony danych osobowych
Warunki przechowywania plików cookie

Elektroniczna faktura

 Kupujący może otrzymać na żądanie dowód zamówienia w formie elektronicznej faktury, która wysłana zostanie na  podany przez Kupującego adres e-mail.

Ostateczne warunki

 Strony zgadzają się że warunki umowy kupna podlegają prawu kraju do którego dostarczane będą towary.
Wszelkie spory powstałe między Kupującym, a Sprzedającym będą rozstrzygane polubownie, w drodze porozumienia.
Jeżeli Stronam nie uda się porozumieć polubownie, Strony skierują swoje skargi do organizacji zajmujących się rozwiązywaniem danych sporów w kraju Kupującego. W krajach Unii Europejskiej daną rolę może pełnić platforma ODR.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.