Môžem menštruačný kalíšok použiť, keď mám zavedené vnútromaternicové teliesko (Dana, Gyneplus , Gynefix , Jaydess , Mirena ai.)?


Áno, môžete. Mnoho žien používa oboje naraz a sú spokojné. Občas sa vyskytne prípad, kedy je vnútromaternicové teliesko vytlačené. Môže k tomu dôjsť z anatomických dôvodov - nízky čapík či zavádzanie kalíška veľmi vysoko. K samovoľnému vypudeniu z tela dochádza pri jednom z dvadsiatich zavedených vnútromaternicových teliesok / najčastejšie v prvých troch mesiacoch po aplikácii /. Odporúčame požiadať gynekológa, aby vlákna siahajúce do pošvy skrátil na minimum.Kalíšok je najlepšie vyberať vytlačením svalovmi panvového dna. Mnoho žien bez problémov používa menštruačný kalíšok spolu s vnútromaternicovým telieskom.

------------

Kľúčové slová: vnútromaternicové teliesko, Dana, Gyneplus, Gynefix, Jaydess, Mirena

Ako sa ďalej pýtate:

Existujú nejaké riziká pri používaní kalíška a vnútromaternicového telieska?

Môže vnútromaternicové teliesko pri používaní kalíška zavadzať?