Môžem menštruačný kalíšok použiť, keď mám zavedené vnútromaternicové teliesko (Dana, Gyneplus , Gynefix , Jaydess , Mirena ai.)?


Áno, môžete. Mnoho žien používa oboje naraz a sú spokojné. Občas sa vyskytne prípad, kedy je vnútromaternicové teliesko vytlačené. Môže k tomu dôjsť z anatomických dôvodov - nízky čapík či zavádzanie kalíška veľmi vysoko. K samovoľnému vypudeniu z tela dochádza pri jednom z dvadsiatich zavedených vnútromaternicových teliesok / najčastejšie v prvých troch mesiacoch po aplikácii /. Odporúčame požiadať gynekológa, aby vlákna siahajúce do pošvy skrátil na minimum.  Kalíšok je najlepšie vyberať  vytlačením svalovmi panvového dna. Mnoho žien bez problémov používa menštruačný kalíšok spolu s vnútromaternicovým telieskom.

Kľúčové slová: 
vnútromaternicové teliesko, Dana, Gyneplus, Gynefix, Jaydess, Mirena
 
Ako sa ďalej pýtate:
Existujú nejaké riziká pri používaní kalíška a vnútromaternicového telieska?
Môže vnútromaternicové teliesko pri používaní kalíška zavadzať? 

Please sign in first.

Prihlásiť sa