Kalíšok kĺže, nemožno ho uchopiť


1) Najskôr zruš podtlak. Ten môžeš zrušiť buď stlačením spodku kalíška, alebo vsunutím prsta zboku zavedeného kalíška a jeho stlačením dovnútra. Pokiaľ kalíšok stále pevne drží, je potrebné vsunúť prst až k jeho vrchnému okraju a tu stlačiť.

2) Kalíšok sa nesnaž ťahať kolmo dole, použi kolísavý spôsob zo strany na s tranu.

3) Ak kalíšok kĺže a nedá sa uchopiť (napríklad v prípade skrátenej stopky alebo zavedenia naruby) uchop kalíšok do toaletného papiera, cez ktorý nebude kĺzať.

--------------

Kľúčové slová: uchopenie kalíška, vybratie kalíška

Ďalej sa pýtate:

Ako vybrať kalíšok? 

Čo robiť, keď kalíšok kĺže a nedá sa vybrať?

Ako zjednodušiť vyberanie kalíška?