LUNACUP s.r.o.
Pogoji poslovanja

1. Splošni pogoji

Medsebojne pravice in dolžnosti kupca in prodajalca so določene s temi pogoji poslovanja. Z oddajo naročila kupec potrjuje, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

Prodajalec in upravljavec spletne trgovine www.lunacup.eu je podjetje Evolution D Ltd. LC, 30 N Gould St, Ste R, Sheridan, WY 82801, USA.

2. Sklenitev kupne pogodbe

Pravilno izpolnjeno naročilo, ki je bilo oddano preko spletne strani www.lunacup.eu (ali preko elektronskega naslova), je zavezujoč predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. Kupec je s svojim predlogom za sklenitev kupoprodajne pogodbe vezan za 21 dni od oddaje naročila.

Prodajalec takoj potrdi pridobitev naročila preko elektronskega sporočila na elektronski naslov, katerega je kupec navedel v naročilu. Posamezna kupoprodajna pogodba je sklenjena s sprejemom predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca, kjer za sprejem velja odposlanje blaga iz strani prodajalca ali izraženi sprejem predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca preko elektronskega sporočila ali telefona.

Kupoprodajna pogodba je po sklenitvi arhivirana samo za dobo, ki je nujno potrebna za njeno izpolnitev. V tem času jo je možno ob pisni zahtevi kupca dati na razpolago. Spreminjanje naročila in popravljanje napačnih podatkov je mogoče samo do trenutka izdanja blaga v pošiljanje.

3. Odstop kupca od pogodbe

Kupec nima pravice odstopa od pogodbe, ker značaj blaga le to onemogoča iz higienskih razlogov.

4. Plačilni in dobavni pogoji

Načini plačila za blago:

  • Po povzetju – kupec plača za blago ob prevzemu pošiljke.
  • Bančno nakazilo – kupec plača blago z bančnim nakazilom na bančni račun prodajalca preden prodajalec pošlje blago, sicer blago ne bo poslano.
  • Bančne kartice

Prodajalec se zavezuje poslati blago v najkrajšem možnem roku.

5. Garancija kvalitete blaga

  • Garancija na menstrualno skodelico je ponujena na dobo 5 let.
  • Na dodatno opremo (vrečko za sterilizacijo in shranjevalno vrečko) je ponujena garancija 2 leti.

Garancijski rok začne teči z dnem, ko je bilo blago poslano k kupcu. Garancija velja na kvaliteto blaga. Upravljavec ni odgovoren za funkcionalnost blaga s posebnim značajem.

Kupec lahko navede reklamacijski zahtevek tako, da pošlje kontaktni obrazec, ki je dostopen na spletni strani www.lunacup.eu, kjer navede:

  • elektronski naslov
  • katero blago reklamira
  • opis napake
  • celotno ime in priimek
  • naslov, na kateri želi dobiti brezhibno blago, vključno z državo

Rok za obravnanje reklamacije je 30 dni. V primeru odobritve bo kupcu poslano novo blago.

Ta garancija velja tako za kupce, ki so porabniki, kot za kupce, ki niso porabniki (prodaja na debelo, B2B).

6. Cene in veljavnost ponudbe

Vse navedene cene izdelkov in storitev vsebujejo DDV, ki je veljaven v trenutku oddaje naročila.

7. Varstvo osebnih podatkov

Nobeni osebni podatki, kateri so posredovani prodajalcu, ne bodo posredovani tretjim osebam ali drugim entitetam brez dovoljenja kupca, razen v primeru, ko so nujno potrebni za izpolnitev kupoprodajne pogodbe (npr. za dostavo blaga) in se obravnajo v skladu z Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Z oddajo naročila kupec daje prodajalcu dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov kot so npr. ime, firma, naslov, telefonska številka, elektronska povezava, uporabniško ime in geslo in to za nedoločen čas od oddaje naročila. Ti podatki služijo predvsem za izpolnitev kupoprodajne pogodbe. Prodajalec, ki je obdelovalec osebnih podatkov, je tudi njihov upravnik in pridobljeni osebni podatki bodo obdelani na varen način, ki preprečuje njihovo zlorabo. Kupec lahko kadarkoli zahteva njihovo spremembo ali izbris preko elektronskega sporočila.

Kupec se strinja z obdelavo osebnih podatkov s strani prodajalca tudi z namenom pošiljanja informacij in poslovnih obvestil kupcu.

Z vstopom na spletno stran www.lunacup.eu se kupec strinja s shranjevanjem piškotkov in spletnih svetilnikov v njegovem računalniku.

8. Elektronsko izdajanje računa

Kupcu je izdano potrdilo o naročilu v obliki elektronskega računa poslanega na elektronski naslov, ki je naveden v naročilu.

9. Končna določila

Pogodbeni stranki se strinjata, da je pravno razmerje določeno z pravnim sistemom Češke republike.

Z izbiro prava kupcu ni odvzeta zaščita, ki jo nudi pravni sistem, ki je veljaven v kraju njegovega prebivališča, od katerega se ni mogoče pogodbeno oddaljiti in ki bi bil drugače uveljavljen v primeru neobstoja izbire prava.

Vse nastale spore med prodajalcem in kupcem se stranki strinjata reševati z zunajsodno poravnavo, torej s dogovorom.

V primeru, da se pogodbeni stranki ne dogovorita med sabo, je primerna entiteta, ki se ukvarja s urejanjem zunajsodnih pritožb kupca, ustrezna ustanova, ki izvaja to funkcijo v državi kupca.

Znotraj Evropske unije je možna uporaba platforme za Spletno reševanje sporov.

V Češki republiki je možna uporaba Češkega tržnega inšpektorata (Česká obchodní inspekce, www.coi.cz).

Ti poslovni pogoji veljajo od 16. junij 2019.